sobota 28. února 2015

I kniha může léčit

Marcela Kořínková s klientem
Většina z nás někdy zažívá situace, o kterých neví, jak je řešit. Někteří se s problémy vypořádávají sami, někteří se však se zátěžovou situací (nemoc, ztráta blízkého člověka, tělesný handicap) jen těžko vyrovnávají a hledají tak pomocnou ruku, která by jim ukázala nebo naznačila, kterým směrem se vydat. Tou pomocnou rukou může být biblioterapie – léčba knihou.

Marcela Kořínková, knihovnice z Knihovny Kroměřížska, se biblioterapií intenzivně zabývá. Pravidelně dochází do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, kde v rámci terapie pomáhá pacientům vypořádat se s jejich problémy pomocí textů z knih. V letošním roce Knihovna Kroměřížska připravila pro širokou veřejnost novou službu. Co biblioterapie znamená a jak může kniha léčit?

Co je to biblioterapie a v čem spočívá její přínos pro pacienta?
Odpovědět stručně na tuto otázku je velice těžké. Jedná se v podstatě o podpůrnou léčbu zaměřenou na psychické i psychopatické problémy člověka. Velice důležité je najít vždy text danému klientovi přímo „na tělo“ a pak s ním dál různými formami pracovat tak, aby pacientovi pomohl najít východisko, aby mu dal naději, aby mu pomohl problém zvládnout.

"Odtud čerpám nejvíce informací," říká Marcela Kořínková
Jak jste se o biblioterapii dozvěděla?
Z knihy Lidmily Vášové Úvod do bibliopedagogiky. Autorka se o ní zmiňuje jen krátce, přesto jsem se pro biblioterapii nadchla a vydala jsem se na dost dlouhou cestu k tomu, abych ji mohla začít praktikovat.

Jaké vzdělání jste absolvovala, abyste se mohla biblioterapii věnovat?
První dva roky jsem byla odkázaná na samostudium. Bohužel na rozdíl od zahraničí u nás není žádná kniha, která by byla této metodě věnovaná. Využívala jsem proto hlavně diplomových prací, ve kterých jsem nacházela různé odkazy na další materiály apod. Protože pracuji s lidmi s neurotickými a psychosomatickými onemocněními, absolvovala jsem akreditované psychoterapeutické kurzy v Praze. Dokonce se mi podařilo zúčastnit se tam i kurzu biblioterapie u dr. Mariny Stejskalové. Za velký přínos považuji i supervize, na které docházím k dr. Martinu Jánišovi a dr. Martinu Slabému do kroměřížské psychiatrické nemocnice. A konzultace s psychology mých klientů jsou pro mě také obrovsky přínosné.

Docházíte za pacienty do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Máte na starosti skupiny pacientů nebo se věnujete každému pacientovi zvlášť? 
Začínala jsem na gerontologii (pozn. red.: gerontologie = obor, který se zabývá problémy stárnutí), kde jsem vedla skupinová sezení. Díky psycholožce dr. Haně Paštekové jsem pak dostala možnost pracovat jen s jedním gerontologickým pacientem, což byl pro moji praxi velký přínos. Později se mi splnilo mé přání, dostat se k dětem. I na dětském oddělení jsem začala se skupinami, ale teď už se věnuji spíše individuálním sezením.

Místnost, ve které se uskutečňují jednotlivá sezení
Knihovna Kroměřížska chystá pro veřejnost přednášky o biblioterapii a také novou službu. Na co se lidé mohou těšit?
Ano je to tak. Opravdu s hrdostí můžu říct, že jsme první knihovnou v republice, která tuto službu začala poskytovat. V současné době k nám docházejí klienti z Horizontu Kroměříž. Pro veřejnost plánujeme sérii tří přednášek o biblioterapii. Cílem je seznámit ji co nejblíže s touto problematikou. Pokud by pak někdo měl o terapie zájem, dveře knihovny mu budou otevřeny.

Kdy vás mohou lidé navštívit a kde vás v knihovně najdou?
Službu poskytujeme vždy ve čtvrtek. Pokud by měl někdo zájem, najde mě v dětském oddělení nebo mi může napsat na adresu korinkova@knihkm.cz. Samotné sezení probíhá v místnosti, do které se nevchází hlavním vchodem. Tím knihovna klientům zaručuje soukromí a diskrétnost.

Žádné komentáře:

Okomentovat