pondělí 27. dubna 2015

Šťastný život bez úrazů

V sobotu 25. dubna se na Hanáckém náměstí pořádala akce s názvem Šťastný život bez úrazů. Organizátorem bylo Mateřské centrum Klubíčko v Kroměříži. Celé odpoledne se soutěžilo se sportovní a dopravní tématikou a děti plnily rozmanité úkoly, např. jízda zručnosti na koloběžce či odrážedlech, nebo poznat správně barvy na semaforech.

Po celou dobu trvání akce si mohli všichni prohlédnout vnitřní vybavení aut integrované záchranné služby. Byla k dispozici dvě hasičská auta, auto rychlé záchranné služby a policejní auto. Děti si také mohly vyzkoušet stříkání z hadice či povozit se na nosítkách a vyzkoušet sirény. Všichni přítomní také zhlédli zajímavou ukázku výcviku policejních psů od klasických povelů až po střílení a zadržení pachatele. Druhým doprovodným programem byla ukázka cvičení mladých hasičů.

  

  

sobota 25. dubna 2015

Fairtradová Kroměříž

Den Země se každoročně slaví 22.  dubna. I letos se do této akce zapojilo město Kroměříž, tentokrát však mělo na závěr jeden bonus. Oslava Dne Země se konala na Velkém náměstí. Do akce se zapojilo SVČ Šipka a dobrovolníci ze Střední hotelové školy Kroměříž. 

Od půl druhé se na náměstí začaly scházet děti z kroměřížských základních škol, aby pro svoji družinu získaly co nejvíce bodů. A v čem se soutěžilo? Na náměstí bylo rozmístěno šest stanovišť s různými naučnými úkoly - poznat stromy, houby, bylinky, zvířata, zeleninu a správně roztřídit odpad podle barev. Některé úkoly nebyly vůbec snadné, ale většina dětí správné odpovědi znala. V zastřešeném stánku děti mohly nakreslit fairtradový výrobek buď podle sebe nebo podle příběhu.

A když děti dosoutěžily, mohly si zakoupit ekologický nafukovací balonek nebo si nechat namalovat obličej či ochutnat fairtradový čaj. Pokud jste si v tento den ve vybraných kavárnách a restauracích zakoupili kávu, obdrželi jste fairtradový cupcake.

Doprovodný program
Tolik dětí na Velkém náměstí?
To si zasloužilo hromadnou fotografii
Během akce na náměstí jste mohli navštívit muzeum a výstavu o netopýrech. Součástí výstavy byla i výtvarná dílnička, kde si mohly děti vyrobit např. zapichovátka. (Výstava o netopýrech potrvá až do konce května)

V Knihovně Kroměřížska probíhá do 22. května výstava kreseb s názvem "Férová Uganda".

Slunečnice je název dětského pěveckého sboru ze ZUŠ Kroměříž. Pod vedením paní učitelky Lenky Doubravové děti zazpívaly známé písně nejen v češtině, ale i v cizích jazycích.

Fairtradová Kroměříž 
Ještě oficiální focení
a titul Fairtradové město bylo uděleno.
Fair trade je spravedlivý obchod. Dodržuje několik důležitých zásad jako je např. ochrana přírody, důstojnost pracovních podmínek, rovnoprávnost či zákaz dětské práce. I Kroměříž se do obchodu fair trade zapojila. V několika obchodech a restauracích si můžete zakoupit fairtradový produkt a tím podpoříte fairtradové producenty.

Kroměříž se díky splněním podmínek pro získání titulu Fairtradové město stalo již devátým městem v České republice, které se tímto titulem může pyšnit.

Ocenění převzal místostarosta Pavel Motyčka z rukou Markéty Vinkelhoferové, členky rady Fairtrade Česko a Slovensko, a Stanislava Komínka z NaZemi, koordinátora kampaně Fairtradová města.


  

  

  

  

sobota 18. dubna 2015

"Sami vzácní, spolu silní."

"Sami vzácní, spolu silní." Tak zní motto České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO). V úterý 14. dubna 2015 se v Knihovně Kroměřížska uskutečnila přednáška, která se týká právě vzácných onemocnění. Přednášející, Sylva Honzáková, je členkou spolku METODĚJ, který se zaměřuje zejména na podporu dětí s metabolickým a jiným vzácným onemocněním. Paní Sylva je ale především maminkou pětiletého Matyáška, který trpí vzácným onemocněním galaktosemií (GLS).

Co jsou to vzácná onemocnění
Vzácná onemocnění jsou dědičná nebo vrozená. Mají dopad na kvalitu života člověka a začlenění jedince do společnosti. V současné době je známo asi 6000 - 8000 druhů vzácných onemocnění. První příznaky se mohou objevit kdykoliv bez ohledu na to, jestli je to čerstvě narozené miminko či dospělý člověk. Pokud je diagnóza stanovena chybně či pozdě, může mít pro takto nemocného člověka nedozírné následky. Většina vzácných onemocnění je chronická, závažná a nevyléčitelná. Léky, které pomáhají pouze některým pacientům se vzácným onemocněním, jsou však velmi drahé.

Vzdělávání
Pro děti se vzácným onemocněním je také obtížné studium. Rodičům se vzděláváním pomáhají pedagogicko - psychologické poradny či speciálně pedagogická centra , která hrají v tomto směru velmi důležitou roli. Nezbytně nutné jsou i učební pomůcky. Na trhu je jedna z mála knih, která se přímo touto problematikou zabývá a tou je Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním.  Hlavním autorem je Jan Michalík. Spoluautoři jsou pak lidé a rodiče, kteří se se vzácným onemocněním setkali a zažili na vlastní kůži. Jednou ze spoluautorek je i Sylva Honzáková. Další knihou, která se přímo konkrétně dotýká jednoho vzácného onemocnění, je Život s galaktosemií. Autorkou je Tereza Janesová. V roce 2013 vyšel pohádkový příběh Kubík a bubák Galaktol z pera Hany Toulavé. Je určen především pro rodiče s dětmi trpícími právě galaktosemií.

Řada vzdělávacích zařízení není stále připravená přijmout děti se vzácným onemocněním do mateřských či základních škol. Konkrétně dítě s GLS má velmi přísnou dietu se spoustou specifických dopadů tohoto onemocnění, jež nejsou na první pohled patrná. Ne každá mateřská školka či základní škola ví, jak takovému dítěti pomoci. Rodičům malého Matyáška se ale podařilo najít takovou školku, kde je syn respektován ve své specifičnosti. Každopádně vše je o komunikaci a vzájemném si vyjití vstříc.

Poskytování informací
Ze statistik vyplývá, že v České republice žije přibližně 20 000 tisíc lidí s některým z typů vzácného onemocnění. Pro všechny tyto nemocné lidi, ale i pro ostatní, jsou zřízené webové stránky, na které se mohou v případě obtíží či problémů obrátit:

Vzácné nemoci - www.vzacnenemoci.cz
Vzácná onemocnění - www.vzacna-onemocneni.cz
Orphanet - www.orphanet.cz

Matyáškův příběh očima maminky Sylvy
Matyášek se nám narodil jako „běžné“ zdravé miminko. Jeho zdravotní stav se začal asi třetí den po narození zhoršovat. Dostal vysokou horečku, křeče, přestal sát mlíčko a celkově se jeho stav rapidně zhoršoval. Matyáška dávali pod „modré světýlko“, které mu ale nepomáhalo. Jelikož to vypadalo velmi špatně, převezli synka na JIP metabolické jednotky v Praze. Tady se lékařům podařilo zjistit příčinu Matyáškova neprospívání, kterou byla nemoc zvaná Galaktosemie. Lékaři nám vysvětlili podstatu synkova onemocnění. Pochopili jsme, že se jedná o velmi závažné onemocnění, které má nejistou prognózu. Matýskovo onemocnění není jen přísná dietoterapie, která je nutná, bezpodmínečná a celoživotní. Galaktosemie je onemocnění, které má spoustu specifik, odlišností a jinakostí, které nejsou na první pohled znát. Ať už se jedná o porušení centra koordinace motoriky v mozku, či poruchu řečové centra v mozku, aj. Se synkem jsme intenzivně cvičili Vojtovu metodu do okamžiku, než se rozchodil. Asi od dvou let jsme klienty SPC v Kroměříži, kde nám velmi pomáhají a podporují Matyho ve vývoji. Dnes navštěvuje syn druhým rokem mateřskou školku a je v ní spokojený… Matyášek je šťastný i se svoji „odlišností“, což je zásluha celé naší rodiny ale také našich přátel…