pátek 7. srpna 2015

Zápisky z turistova deníku: lidové stavby v Rymicích

Rymice jsou malinkou vesničkou u Holešova. Má přes pět set obyvatel, kde každý zná každého. V této vesnici naleznete pozůstatky z dob, kdy lidé neznali elektřinu, plyn ani splachovací záchod. V Rymicích se nachází několik domečků s doškovou střechou a vybavením, které k domům patřilo. A nejen to, kromě těchto domků si návštěvníci mohou prohlédnout větrný mlýn a zdejší tvrz.

Prohlídka se nám opravdu líbila. Trvala sice hodinu a půl, procházelo se vesnicí, ale nikomu to nevadilo. I děti byly spokojené a to už je co říct.

Doškové domky
Domečky pochází z období 18. století, ale rekonstrukce probíhala v 70. letech 20. století. Návštěvníci mohou nahlédnout do interiérů všech domků. Domečky mají hliněnou podlahu, jsou postavené z nepálených cihel a mají typický znak - doškové střechy.

Také každý domek byl jiný, navštívili jsme tak chaloupky nejen chudých obyvatel, ale i obydlí bohaté rodiny.

Kovárna
Zdejší kovárna slouží dodnes. Byla postavená v 19. století, Střecha není z došků, ale z břidlice, aby nedošlo ke shoření. Jak logické, když jsme v kovárně.

Zajímavostí je zařízení na podkování ne koní, ale krav. Protože kůň umí držet, kráva to neumí, tak musela být připnutá do popruhů.

Větrný mlýn
Tento mlýn německého typu byl postavený v roce 1795 v Bořenovicích. V roce 1972 byl převezen do Rymic, kde se stal součástí prohlídky. Celý mlýn je otočný, otáčel se pomocí "berana". Je to dlouhá tyč, kterou nemůžete minout. 

Tvrz
Tvrz byla vystavěná ve 14. století. V 19. století tvrz sloužila jako palírna, později jako cukrovar. V současné době tvrz vlastní Muzeum Kroměřížska, které zde vybudovalo výstavy a expozice ze života na venkově. 

Jsou zde vykopávky, které se našly v Rymicích, dále pak nádobí a formičky, které se používaly přii vaření a pečení, svatební kroje, povozy, jednoduše vše, co představovalo tehdejší způsob života.

Jak se do Rymic dostat?
Rymice leží kousek od Holešova. Cesta je v pohodě, pokud pojedete od Količína, muzeum, kde začíná prohlídka, není od cesty vidět. Vydáte se po hlavní cestě doprava, po levé straně uvidíte uličku s prvními doškovými domky, ale ještě níž je pak muzeum.

Prohlídka je rozdělená do dvou okruhů, malý okruh stojí 50 Kč, velký okruh 60 Kč. Určitě doporučuji ten velký.

 
   

   

   

Žádné komentáře:

Okomentovat